Friday, August 19, 2011

Покахотнас седи на трикрако столче и яде диня- бавно чисти семките все едно са малки бръмбарчета в пустиня. Покахотнас е много умна, тя е моето вдъхновение .

No comments:

Post a Comment